Při průzkumu půdy staré,
našla jste hru pro děti malé,
krabice červená na vás volá,
k návratu do let, než začala škola.

Vzpomeňte trochu na vaše dětství,
cestu zpět v čase hříčky klestí,
puzzle či kostky volají ke hře,
ztraťte se v čase - vždyť je to dobře!

Kouzelnice jste však velká již,
obrázek volá: “To kouzlo víš!”
Ožívá krabice vlivem čar,
jen užívejte tenhle historie dar.

Vzít krabici